ATG

ATG värnar om svensk trav- och galoppsport

Aktiebolaget Trav och Galopp förkortas ATG och ägs av svensk Travsport och Svensk Galopp. ATG har sedan länge monopol vad gäller spel på trav samt galopp och verksamheten regleras genom avtal ägare och staten emellan.

När du spelar på hästar hos ATG stödjer du hästsporten i Sverige. Eftersom trav- och galoppsporten äger ATG finns inte några privata intressen, utan överskottet går oavkortat tillbaka till hästsporten. De har nämligen som huvudsakliga syfte att tjäna pengar till hästsporten, och så har det varit sedan grundandet av ATG 1974.

Pengar som strömmar in går till driften av landets trav- och galoppbanor, vinstpengar samt tränar- och uppfödarpremier. Ja, egentligen till allt vad hästsporten behöver. Pengarna innebär dessutom att travhästarna är välmående och likaså travspelarna. Travnäringen innebär anställningar för fler än 30 000 människor runtom i landet. Allt överskott går tillbaka till hästsporten, på ett eller annat sätt.

ATG har stort ansvar över sina kunder och hästarna. För ATG är det viktigt att människor inte blir beroende av spel samt att hästar inte far illa. Eftersom ATG har monopol på spel på hästar är de skyldiga att arbeta med stort spelansvar samt för djurskydd, vilket visar på stort samhällsansvar.

Den policy ATG följer angående spelansvar innebär en åldersgräns på 18 år, att spel på kredit inte är tillåtet, ett arbete mot penningtvätt, att erbjuda verktyg som hjälper kunder att kontrollera sitt spelande, att uppvisa stort spelansvar vid marknadsföring av produkter, att utbilda medarbete om spelansvar och spelberoende.

Hästarnas hälsa är dock det viktigaste i hästsporten. Sverige kan vara stolt över sitt djurskyddsarbete, men det finns alltid områden som kan förbättras. ATG arbetar aktivt mot dopning för att säkerställa hästarnas hälsa. ATG arbetar dessutom för att minska antalet drivningar genom strängare regler och hårdare böter. För att ytterligare säkerställa hästarnas hälsotillstånd har ATG något de kallar för Travarhälsan samt hästambulansen. De arbetar också för att hästarna ska få ett värdigt liv efter karriären.

ATG