Stuterier

Stuterier och dess ursprung

Vid stuterier bedrivs hästavel och har således inget med stutar att göra, alltså kastrerade tjurar. Ordet är istället en modernare stavning av fornsvenska ordet stoþ där betydelsen är en flock av ston med hingstar. Det är alltså endast ston som står uppställda på stuterier, medan endast hingstar står uppställda på hingstdepåer.

När Sverige var i krig under 1600-talet grundades flera statsstuterier runtom i landet eftersom krigsmakten var i stort behov av hästar. Strömsholm och Erikssund var två statsstuterier. I början av 1800-talet inrättades en Stuteriöverstyrelse som var oavlönad fram till 1909, när chefsbefattningen blev avlönad. Tre år senare ändrades organisationen och bestod hädanefter av en överdirektör, en byrådirektör under honom och två fullmäktige.

Stuteriöverstyrelsen fyllde en viktig funktion i samhället och arbetade under jordbruksdepartementet. De skulle bevaka aveln och utvecklingen av densamma och samtidigt tillgodose enskildas, näringslivets samt försvarets behov av hästar. Verksamheten lades dock ned 1934 när lantbruksstyrelsen tog över. Tiderna hade förändrats och behovet var inte vad det tidigare varit.

Ett av Sveriges främsta stuterier är idag Menhammar Stuteri. Menhammarfödda hingstar och ston som vunnit mer än en miljon kronor är 89 stycken. Maharajah, framlidne Hot Tub, Panne de Moteur, From Above och Jaded är hästarna som sprungit in mest av Menhammars hästar. Stuteriet har dessutom vunnit Uppfödarligan åtta år i följd.

Menhammar har 139 avelsston på gården. Giant Diablo, Lie Detector, Target Hoss och Volita du Ling är gårdens avelsston som sprungit in mest pengar. Giant Diablo har dock sprungit in mer pengar än vad Lie Detector, Target Hoss och Volita du Ling gjort tillsammans.

Det finns många stuterier värda att nämnda förutom Menhammar, bland annat Skråmsta Stuteri som är ett av landets äldsta, och fortfarande verksamma, stuterier. Skråmsta har flera avelshingstar uppstallade på gården – Formula One, Super Photo Kosmos och Scarlet Knight är några av stuteriets välmeriterade hingstar.

Stuterier

stuterier